Yenişakran

  •  
    Nüfusu 4000 - 7000 lik bir belde olan Yenişakran yaz döneminde 7000 kişinin üzerinde nüfusun yaşadığı bir tatil yerleşimi haline dönüşmektedir. Sahil boyunca genelde tek sıra ile dizilmiş yazlık evler, “villa” tanımında tek ve iki katlı inşaat kaliteleri yüksek konutlardan oluşur. Sahilde “yazlık ev” olarak kullanılan konutlar içinde 3 ve 4 katlı örnekler çok azdır. Bu konutların büyük bir bölümünde İzmir’den gelen aileler yaşamaktadır. İzmirin yakınlığından dolayı (75 Km) ailenin çalışan fertleri genellikle İzmir’e her gün gidip gelmektedirler. Beldede turizm sezonu, iklimin uygunluğundan ve izmir’e yakınlığından dolayı 4 aya ulaşır. Beldedeki yazlıklar İzmirli aileler dışında Manisa, Ankara ve İstanbul’dan gelen aileler tarafından da kullanılır. Kuzey ve güney arasında, uzun bir sahil şeridine sahiptir. En güneydeki Temaşalık Mevkiinden kuzey batıya Kargalık burnuna doğru yer alan sahilin ilk bölümünü, tamamen 2. Konut alanları ile çevrelemiştir. Glimi limanı olarak adlandırılan bu kesim, genelde 5 10 metre genişliğinde ince kaliteli kum bandından oluşmaktadır. Sahilin en batı ucu olan Kargalık Burnu deniz sahil seviyesinin altına iner. Genelde dik kayalık görünümünde sahilin bu bölümünde deniz kalitesinin yüksekliğinden dolayı, kumsal bulunmaması dezavantajı önemsenmemekte; buradadi 2. konut alanlarında yaşayanlar merdivenlerle denize inmektedirler. Kargalık Burnu ile daha kuzey deki Ahmet Dağı mevkiinde Apart yapılar, kuzeydoğudaki Afacan Mevkii arasında sahil; dar, zaman zaman kesilen acak kaliteli kumsallara sahiptir. Deniz kalitesi de iyi olan kesimde Ankara’lı vatandaşlarımızın kurmuş olduğu Demir kent Sitesi mevcuttur. Afacan Mevkii ile, kuzeye doğru Reşadiye İskelesi arası ve daha da kuzeye yönelen sahillerde de kumsallar bulunmaktadır. Bu bölgede de sayfiyelik yerleşim genelde Demir Yol İş Sendikasının Eğitim ve Dinlenme Kampı çevresinde gelişmiştir.